O DIJETI

 

 

Korekcija ishrane u daljem kontekstu  "Dijeta"  bazira se na nutricionističkim principima uravnotežene, zdrave i racionalne ishrane (u skladu sa mogućnostima pojedinca-klijenta). Namenjena je za pre svega zdrave osobe ali i za osobe sa određenim obolenjima uz uvid u relevantne (bitne) lekarske nalaze  (npr. obavezna krvna slika kod bubrežnih bolesnika i dijabetesa, nalaz kardiologa kod  srčanih bolesnika itd.) Dijeta za osobe sa  nekim obolenjem pravi se nakon uvida u lekarske nalaze uz konsultaciju sa lekarima specijalistima-saradnicima. Nakon čega se donosi odluka o formiranju dijete, ili se dijeta ne sprovodi ukoliko postoje medicinske kontraindikacije za istu.

Osnovni princip dijete- kategorije korisnika

1.Osnovni princip- korekcija ishrane u skladu sa mogućnostima i navikama pojedinca sa ciljem postizanja željenih i unapred definisanih rezultata.
Dijetu radimo za razne kategorije korisnika u skladu sa zdravstvenim stanjem, godinama starosti i nivou fizičke aktivnosti i spremnosti. Pored kategorije koja se bazira na uobičajenoj ishrani radimo „dijetu“ za lakto-ovo vegeterijance, za ostale kategorije vegetarijanaca i vegane ne radimo.
Od slaboaktivnih osoba do kategorije profesionalnih sportista (koji pretpostavljamo vec imaju primerene načine ishrane) , tj od početnika i rekreativaca do i sa fitness kategorijom i prirodnim bodi bilderima (natural bodybuilding).

2. Realizacija, početak i tok dijete
- Upoznavanje sa trenutnim prehrambenim navikama tj dosadašnjim unosom hrane (analizira se 3-5 dana dosadašnje uobičajene ishrane.)
- Prvi korak- na osnovu poznavanja prethodnog načina  ishrane,  koriguje se i prilagođava unos hrane ( makro i mikro nutritijenata). Pored tog,  rade se početna- osnovna – antropometrijska merenja. Meri se visina, telesna težina, mere se razne telesne dimenzije (debljina kožnih nabora, obimi nadlaktice, grudnog koša, struka, kuka, natkolenice-po potrebi i više). Na osnovu merenja izračunava se procenat masnog potkožnog tkiva, izračunava se telesna težina bez masnog potkožnog tkiva, izračunava se BMI (indeks telesne mase), izračunava se idealna telesna masa za pojedinca.
Početni meni za dijetu radi se za prvih 7 dana, nakon čega se po potrebi rade korekcije dijete zavisno od postignutih rezultata.
Praćenje i eventualne korekcije rade se jednom sedmično, minimalno jedan mesec, poželjno do 3 meseca (retko je potrebno više).
Cilj dijete jeste postići pre svega željeni rezultat i što je najvažnije-kao konaćni cilj- educirati tj osposobiti pojedinca da u buduće, većim delom sam može kontrolisati i menjati svoju ishranu a time i telesnu težinu.

Pored dijete paralelno nudimo i izradu plana treninga u skladu sa principima metodike treninga odnosno kao i kod dijete prilagođeno u skladu sa fizičkim, psihičkim i socijalnim mogućnostima pojedinca, zdravstvenim stanjem, godinama i ciljem treninga (povećanje snage i mišicne mase - oblikovanje tela, izdržljivosti, gipkosti, brzine i dr).

Po želji izrađujemo plan kupovine namirnica(mesečni) za dijetu sa preporukama za racionalnu kupovinu u skladu sa materijalnim mogućnostima pojedinca-klijenta.

Dodatno dajemo informacije i uputstva za primenu raznih dopunskih i alternativnih primena lekovitog bilja (tinkture, cajevi i sl.) vezanim za dijetu, kao i dopunskim tehnikama vezanim za trening (yoga -tehnike disanja, relaksacije, itd.)

Cena dijete- Prema dogovorenim sa klijentom zacrtanim i postignutim ciljevima, uplata kratkoročno na 7 dana ukoliko je postignut očekivani rezultat.
Orijentaciono za prvi mesec (osnovna dijeta)- cena iznosi 120 eura uz praćenje, konsultacije i merenja. Ukoliko je potrebno dalje praćenje i korekcije ishrane (posle prvog meseca) za svaki naredni mesec (u skladu sa rezultatima) cena je 100 eura za ceo mesec. Nacin plaćanja definišemo sa svakim klijentom posebno.

Trening-cena, ciljani trening uz dijetu, naravno uz pračenje na 7 dana napredovanja i korekcije po potrebi za ceo mesec treninga je 50e.
Drugi i treći mesec pracenja i korekcija nakon cega stabilizujemo trening na duži vremenski period. Cena po mesecu 50e.

Osim treninga uz dijetu (našu) radimo i treninge bez dijete ali sa prethodnim upoznavanjem sa fizičkim karakteristikama, nivoom utreniranosti, zdravstvenim stanjem i ishranom pojedinca (klijenta).

S' obzirom da ima mnogo konkretnih detalja u vezi ishrane i treninga neophodno je ostvariti direktnu komunikaciju putem dostupnog telefona i e mail-a. Radi ekspeditivnosti, za prve kontakte preferiramo kontakt telefonom a potom prema dogovoru sa klijentom  dogovaramo termine za konsultacije i e-mail-om.

S poštovanjem,

Zoran Prica

POČETNA                 KONTAKT